Välkommen till intresseföreningen Eckerda Missionshus!

En mer än 100-årig samlingslokal som används än i dag!
Byggnaden är nyligen restaurerad under överinseende av Länsmuseet i Jönköping. Här kan du uppleva den gamla genuina miljön i väl fungerande skick och hålla möten som de gick till förr.

19 april 1903 grundades Eckerda missionsförening. Missionshuset stod klart 28 november 1909.

Visste du att…

Eckerda missionshus har med bistånd från Länsstyrelsen i Jönköpings län och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genomgått ett omfattande restaureringsarbete i syfte att bevara husets kulturhistoriska värden. Den första fasen av detta arbete avsåg en utvändig upprustning av byggnaden. Den senare delen av restaureringen har avsett invändig målning av lilla salen samt köket. Detta arbete har utförts av Anne Håkanssons Måleri AB i enlighet med uppdragsbeskrivning gjord av Arja Källbom, Station Ormaryd.