Stadgar

Utdrag ur föreningens stadgar

Intresseföreningen för Eckerda Missionshus är en ideell förening och är inte ansluten till någon politisk eller religiös organisation.

Föreningens ändamål är att i Eckerda med omnejd samla människor som är intresserade av att Eckerda missionshus bevaras, och att där bedriva verksamhet som vårdar traditionerna, gagnar bygdens utveckling och är till nytta för byn och de som bor där.

Verksamheten bedrivs i en miljö präglad av demokratiska värderingar, jämställdhet, trygghet och drogfrihet.

Föreningens stadgar >>