Medlemskap

Eckerda missionshus är ett av Jönköpings läns bäst bevarade. Som medlem i Intresseföreningen för Eckerda missionshus bidrar man till att huset fortsatt bevaras samtidigt som det kan nyttjas för allehanda sociala ändamål. Se mer om detta under Uthyrning.

Medlemskap kostar 50kr/person och år eller 100kr per familj och år.
Du löser medlemskap enklast genom att sätta in aktuellt belopp på vårt bankgirokonto 5984-0769 eller betala via swish till föreningens nummer 123 582 6987.
Glöm inte att ange namn och adress!
Du kan också köpa medlemskort i samband med någon av våra aktiviteter.

Som medlem får du information om våra aktiviteter och därför vill vi gärna att du meddelar oss din e-postadress. Dessutom har föreningen en liten badplats vid Brunnshultadammen som får nyttjas av betalande medlemmar.

Undrar du över något annat som rör medlemskap är du välkommen att höra av dig till oss.