Kontakt

Vid frågor om intresseföreningen för Eckerda missionshus, kontakta Susanne eller Kristina.

Susanne Knutsson
Ordförande
Telefon: 0702067481
E-post: susanne.knutsson2@gmail.com

Kristina Gustafsson
Kassör
Telefon: 0761038593
E-post: gustafsson@eckerda.se